Zamów usługę

* [Zgoda wymagana] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Separator Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), NIP: 9511022183, REGON: 011598888, KRS: 0000077831, w celu nawiązania ze mną kontaktu dotyczącego przesyłanego przeze mnie zamówienia na usługę. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Bez podania danych wymaganych w formularzu nie będziemy mogli jednak skontaktować się z Państwem i odpowiedzieć na Państwa zamówienie. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do odpowiedzi na Państwa zamówienie.

...