Part of SAUR mission water

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków

Szybko, nowocześnie i zgodnie z przepisami

Eksploatację POŚ i biologicznych oczyszczalni ścieków do 2000 RLM wykonujemy na zlecenie klientów indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego. Serwisujemy POŚ i biologiczne oczyszczalnie ścieków do 2000 RLM pracujące w technologii osadu czynnego, złóż zanurzonych, obrotowych, hydrydowych, zraszanych czy oczyszczalni hydrofitowych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do oceny na miejscu stanu technicznego POŚ (pomiar tlenu rozpuszczonego, pH, azotu i fosforu) oraz urządzenia do kontroli pracy dyfuzorów. Podczas serwisu odbieramy osad z osadnika za pomocą mobilnych oczyszczalni ścieków, a eksploatacja oczyszczalni polega na:

  • uruchomieniu procesu technologicznego
  • nadzorze technologicznym
  • przeglądach i serwisach urządzeń technologicznych w tym elementów automatyki, czyszczeniu osadników i bioreaktorów
  • badaniach laboratoryjnych osadu i jakości ścieków na odpływie
  • poborach i badaniach przez laboratoria akredytowane

Gwarantujemy doprowadzenie każdej oczyszczalni do standardów wymaganych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zamów usługę

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Przejdź do formularza kontaktowego i zamów wybraną przez siebie usługę już teraz!

W odpowiedzi przygotujemy ofertę dedykowaną dla Ciebie.