Part of SAUR mission water

O firmie

 

O Separator Service

Już od ponad 20 lat działamy z sukcesem w branży produkcji i serwisu separatorów. Jest to zasługą wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry kierowców, serwisantów, specjalistów i kadry kierowniczej jaką zatrudniamy. Jako jedni z niewielu posiadamy własny zakład unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych m.in. podczas czyszczenia separatorów.

Aby działać w branży gospodarki odpadami nasza firma musiała uzyskać szereg zezwoleń i decyzji uprawniających do wykonywania zleceń naszych klientów:

1. Decyzja w sprawie pozwolenia zintegrowanego RŚVI.7222.43.2015.ML

2. Decyzja na transport nr 412.2012

3. Decyzja na zbieranie nr OŚ.6233.28.2012.MP

4. Decyzja na wytwarzanie nr PŚ-IV.7240.357.2012.PS

5. Decyzja na odzysk WŚR.V.EE.6626.19.2007

6. Decyzja na opróżnianie zbiorników OŚGK.6233.17.2013.JB

7. Decyzja na opróżnianie zbiorników nr 03-2013

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać kopię w/w decyzji prosimy o kontakt z naszym działem serwisu.

Zakres usług:

Zakres naszych usług obejmuje kompleksowo wszystkie zagadnienia związane z branżą separatorów:

Serwis separatorów substancji ropopochodnych, tłuszczów, przepompowni
Serwis (czyszczenie) separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu wykonujemy zgodnie z wymogami producenta urządzenia. Serwisujemy wszystkie typy separatorów oraz oczyszczalni wód zaolejonych występujących na naszym rynku. Nasze doświadczone ekipy serwisowe posiadają specjalistyczny sprzęt (wciągarki, agregaty wysokociśnieniowe, korki kanalizacyjne itp.) przystosowany do profesjonalnej obsługi wszystkich typów i wielkości separatorów oferowanych na rynku polskim. Wszelkie prace serwisowe wykonujemy w sposób bezpieczny dla środowiska i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Zakres prac serwisowych i obowiązków zapewnienia prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska oraz zaleceń producenta dla instalacji separatorów ropopochodnych / tłuszczowych / przepompowni obejmuje:

 • zabezpieczenie / wygrodzenie strefy prowadzonych prac za pomocą barier, taśm, pachołków oraz oznakowanie terenu, na którym będą prowadzone prace
 • wykonywanie prac w sposób bezpieczny dla środowiska i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy HSSE [okulary, rękawice, kask ochronny, obuwie z wkładkami metalowymi]
 • ustawienie samochodu w sposób nie utrudniający ruch na obiekcie z równoczesnym wysyłaniem sygnałów świetlnych – ostrzegawczych
 • otwarcie włazów oraz sprawdzenie ich stanu
 • usunięcie zgromadzonych w osadniku / separatorze wszystkich zanieczyszczeń [stałych i pływających oraz innych zanieczyszczeń]
 • mycie ciśnieniowe podłoża, ścian
 • mycie ciśnieniowe systemu filtracyjnego lub koalescencyjnego
 • mycie ciśnieniowe systemu sterowania pływakiem oraz deflektorów
 • wypompowanie zanieczyszczeń z separatora / osadnika przy użyciu wozu specjalistycznego
 • kontrola / przegląd techniczny, eksploatacyjny instalacji, dokładny opis oceny technicznej urządzenia, pomiar grubości szlamu, filmu olejowego w osadniku i separatorze
 • sprawdzenie stanu technicznego filtrów koalescencynych i ich ewentualna wymiana
 • prowadzenie ewidencji ilości odebranych odpadów
 • wykonanie materiału zdjęciowego
 • sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych oraz inne niż niebezpieczne
 • kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie
 • założenie książki eksploatacyjnej separatora
 • zamknięcie włazów oraz pozostawienie terenu w stanie przed przyjazdem serwisu
Przeglądy eksploatacyjne separatorów substancji ropopochodnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (Dz.U.2014 poz.1800)
Przeglądy budowlane separatorów substancji ropopochodnych, tłuszczów, pompowni i innych urządzeń służących ochronie środowiska
Zgodnie z art. 62 ust.1 punkt 3 ustawy Prawo Budowlane Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Tekst jednolity: Dz. U. 2013.poz. 1409.
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studzienek kanalizacyjnych
Usługi te wykonujemy samochodami typu Kombi wyposażonymi w dwie wysokowydajne pompy wodne i pompę ssącą z specjalnym stelażem do prowadzenia węża. Za pomocą szerokiej gamy głowic oraz osprzętu specjalistycznego wykonujemy:

 • czyszczenia ogólnie dostępnych odcinków rurowych – głowice standardowe, rakietowe, typu Bomba i Granat, usuwania wszelkiego typu zatorów blokujących przepływ ścieków – głowice stożkowe
 • usuwania piasków, żwirów i innych osadów zalegających na dnie kanału – głowice typu Buldożer
 • rozbijanie i wypłukiwanie osadów tłuszczowych na ściankach rur – głowice obrotowe
 • wycinanie korzeni zarastających rury, będących przyczyną występowania zatorów – głowice łańcuchowe, hydrauliczne, wycinarki korzeni
 • zbijanie twardych osadów wapiennych, cementowych i innych trwale przytwierdzonych do ścian przewodu – frezy obrotowe i obrotowo-udarowe
 • czyszczenie wpustów ulicznych, studzienek i osadników
Przeglądy i serwis przepompowni ścieków deszczowych i sanitarnych
Wykonujemy:

 • czyszczenie pompowni i utylizację odpadów
 • serwis i przegląd pomp oraz instalacji tłocznych
Czyszczenie zbiorników paliwowych zamkniętych

Zaliczane jest do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego też jakiekolwiek drobne nawet zaniedbania w organizacji, przygotowaniu oraz wyposażeniu pracowników w sprzęt ochronny i odpowiednie narzędzia może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia. Stąd doświadczenie firmy serwisowej jest podstawą bezpiecznie i solidnie wykonanej pracy. Wykonujemy czyszczenie zbiorników paliwowych dokładnie jak i uproszczoną metodą „na sucho”. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do czyszczenia zbiorników po ropie, produktach naftowych i substancji olejowych oraz pompowania szlamów i ciężkich produktów naftowych. Swoje usługi wykonujemy kompleksowo od wyczyszczenia zbiornika, przez odbiór i transport odpadów profesjonalnym sprzętem po unieszkodliwianie i ewidencje odpadów z aktualnymi przepisami ochrony środowiska.

Czyszczenie zbiorników

Wody ppoż. otwarte i zamknięte (w garażach podziemnych).

Serwis separatorów, osadników i pompowni w garażach podziemnych

Wykonywane jest za pomocą specjalnych samochodów ssąco-płuczących zaprojektowanych specjalnie do wjazdów do garaży podziemnych, wąskich uliczek, podwórek, niskich bram i obiektów zabytkowych. Nawet w przypadku utrudnionego dojazdu wydajne pompy ssące pozwalają na odbiór odpadów z dużych odległości. Wysokość samochodów ssąco-płuczących specjalne wyposażenie gwarantują sprawne wykonywanie czyszczeń odwodnienia liniowego, pionów kanalizacyjnych i separatorów zlokalizowanych w garażach.

Eksploatacja biologicznych oczyszczalni ścieków do 2000 RLM
 • nadzór technologiczny nad biologicznymi oczyszczalniami ścieków
 • czyszczenie osadników i bioreaktorów
 • uruchamianie procesu technologicznego nowych i modernizowanych oczyszczalni ścieków
 • przegląd i serwis urządzeń technologicznych w tym elementów automatyki
 • badania laboratoryjne osadu i jakości ścieków na odpływie
 • pobór i badania przez laboratorium akredytowane
 • interpretacja badań i sprawozdawczość

Gwarantujemy doprowadzenie każdej oczyszczalni do standardów wymaganych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (płynnych) specjalistycznym sprzętem
 

Dotychczas zaufali nam:

Mówią o nas:

Szanowni Klienci,

w związku z tym, że jakość naszych usług, profesjonalizm działania, skuteczność oraz tempo rozwiązywania Waszych problemów, coraz częściej spotyka się z werbalnym, jak i pisemnym uznaniem z Waszej strony, doszliśmy do wniosku, że opinie te będziemy w oryginalnej, niezmienionej treści upubliczniać tu, na naszej stronie internetowej. Wyeksponowanie Waszych opinii jest przede wszystkim wyróżnieniem dla naszych pracowników, którzy (co się zdarza dosyć często), są chwaleni za swoją pracę z imienia i nazwiska. Jest oczywiste, że dla nich satysfakcja z ciężkiej, codziennej pracy jaką wykonują dla Państwa i naszego środowiska naturalnego będzie tym większa, im więcej takich pisemnych, pozytywnych opinii będzie się tu pojawiać. Chcielibyśmy podkreślić, że nie chodzi nam o wymagane w niektórych procedurach przetargowych formalne referencje, ale autentyczne i spontaniczne reakcje naszych Klientów. I tak jak dotychczas – będziemy dokładać najlepszych starań, aby takich wpisów było coraz więcej.

Pozdrawiamy

Zespół Działu Serwisu

Bardzo dziękuję Panie Pawle za usługę.

Macie naprawdę profesjonalnych pracowników.
Podczas odsysania ubrudzili banery reklamowe które dzielą stanowiska od siebie ale potem wszystko pięknie wymyli i pozostawili po sobie lepszy porządek niż był przed nimi. Naprawdę świetna ekipa i sprzęt.

Dziękuję Panowie, Krzysztof Rdzanek, Marcin Mikołajczyk za profesjonalne wykonanie serwisu. Życzę nam wszystkim więcej takich e-maili.

Pozdrawiam,
Michał
PG

Serdecznie dziękuję Firmie Separator Service z Piaseczna, a zwłaszcza pracownikom p. Piotrowi Zielińskiemu i Dominikowi Dąbrowskiemu z auta Scania nr. 6, którzy wykonali w naszej Firmie przegląd stanu technicznego instalacji separatora. Przegląd został wykonany bardzo dobrze. Zgodnie z procedurą przeglądową.

Współpracę z Państwa Firmą oceniamy bardzo pozytywnie i chętnie polecimy innym kontrahentom.

Ja także dziękuję za w pełni profesjonalną realizację usługi […]. Jednocześnie chciałbym wyróżnić całą załogę skierowaną do tego zlecenia, która nie tylko profesjonalnie wykonała swoją pracę, ale po pojawieniu się dodatkowych nieprzewidzianych wcześniej problemów sama zaproponowała odpowiednie rozwiązania, które umożliwiły wykonanie zadania. Gratulując tak profesjonalnych, kreatywnych i mobilnych pracowników pozostaję z poważaniem

Pozdrawiam,

A. G – R

W nawiązaniu do poniższej wiadomości chcielibyśmy poinformować, że załoga, która obsługiwała naszą firmę wykazała się pełnym profesjonalizmem, kompetencją oraz wyjątkowo wysoką kulturą osobistą.

Dziękujemy za współpracę.

Ekipa była jedną z najfajniejszych jaką mieliśmy. Dobra, sumienna i miła. Zasłużyli na wyróżnienie!

Szanowni Państwo,
Od prawie pięciu lat pracujemy z Waszą firmą i nie zawiodłyśmy się. Na czas są wypełniane zlecenia. Nawet ostatnio mimo, że nie było potwierdzone, przez nieuwagę, terminu realizacji Panowie przybyli, by wypełnić swoje zadanie. Serdecznie dziękuję za rzetelne wypełnianie zadań.

Witam,

Przesyłamy wyrazy uznania dla załogi, która wykonywała zlecenie numer XX. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wykonywanych usług. Załoga jest punktualna, dokładna, solidna, uprzejma, obowiązkowa i bezproblemowa. Zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

Ewa B.

Bardzo dziękuję, za rzetelne, wykonanie usługi.

Panowie serwisanci, okazali profesjonalizm i dużą kulturę osobistą.