Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych model DRO

Zastosowanie separatora DRO

Separatory typu DRO są urządzeniami przepływowymi. Ścieki wpływają poprzez wlot wyposażony w deflektor do osadnika, w którym następuje zatrzymanie zawiesiny łatwo opadającej. Następnie przepływają pod przesłoną do komory koalescencyjnej, gdzie znajduje się prostopadłościenny wkład koalescencyjny. We wkładzie następuje koalescencja substancji ropopochodnych zawartych w ściekach w postaci drobnych kropli i ich wypływanie na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Oczyszczone ścieki wpływają poprzez zasyfonowany odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do komory pompowej. Komora pompowa służy do wyposażenia w zatapialną pompę z samoczynnym układem sterującym, która poprzez króciec tłoczny DN 50 (G 2″) pompuje ścieki do przewodu tłocznego i dalej do odbiornika. Dobór pompy należy do odbiorcy.

Separatory typu DRO są urządzeniami przepływowymi. Ścieki wpływają poprzez wlot wyposażony w deflektor do osadnika, w którym następuje zatrzymanie zawiesiny łatwo opadającej. Następnie przepływają pod przesłoną do komory koalescencyjnej, gdzie znajduje się prostopadłościenny wkład koalescencyjny. We wkładzie następuje koalescencja substancji ropopochodnych zawartych w ściekach w postaci drobnych kropli i ich wypływanie na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Oczyszczone ścieki wpływają poprzez zasyfonowany odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do komory pompowej. Komora pompowa służy do wyposażenia w zatapialną pompę z samoczynnym układem sterującym, która poprzez króciec tłoczny DN 50 (G 2″) pompuje ścieki do przewodu tłocznego i dalej do odbiornika. Dobór pompy należy do odbiorcy.

Separator DRO składa się z trzech komór:

  • Komory osadowej wyposażonej na wlocie w deflektor. W komorze tej zostaje zatrzymana zawiesina łatwoopadająca.
  • Komory koalescencyjnej z umieszczonym na wlocie wkładem koalescencyjnym w postaci maty. Do komory tej ścieki wpływają pod przegrodą tworzącą zamknięcie hydrauliczne dla zgromadzonych cieczy lekkich. Po przepłynięciu przez wkład koalescencyjny, gdzie następuje wydzielanie cieczy lekkich, ścieki poprzez zasyfonowany wylot z automatycznym zamknięciem pływakowym wpływają do komory pompowej.
  • Komory pompowej służącej do zainstalowania jednej pompy (lub dwóch pomp dla DRO 101) z samoczynnym układem sterującym, która poprzez wąż elastyczny połączony z króćcem tłocznym DN 50 (G 2″), pompuje ścieki do przewodu tłocznego i dalej do odbiornika. W ściance bocznej komory pompowej znajduje się również drugi króciec G 2″, służący do przyłączenia węża ochronnego kabla zasilającego pompę. Na życzenie istnieje możliwość innego zaaranżowania komory pompowej.

Separatory typu DRO są dostarczane bez pompy i części instalacyjnych, których dobór należy do odbiorcy i powinien być pokazany w projekcie instalacyjnym.

Korpus wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami wykonanymi z żeliwa sferoidalnego. Standardowo separatory wyposażone są we włazy klasy B 125, na życzenie we włazy klasy C 250.

W przypadku zabudowy na głębokości większej od standardowej, rama włazów służy do ustawienia nadstawki, o wysokości wykonywanej zgodnie z indywidualnym zamówieniem.

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL SEPARATORA
DRO011 DRO031 DRO061 DRO101
Przepływ (l/s)
1,5 3 6 10
Powierzchnia czynna (m kw.)
545 725 1340 2180
Objętość całkowita (l)
150 300 600 1000
Objętość osadnika (l)
60 60 60 100
Maks. pojemność przetrzymania (l)
180 180 265 540
Długość korpusu L
1500 2000 2500 2400
Szerokość korpusu W
600 600 600 1000
Wysokość korpusu H
935 935 1235 1235
Średnica króćca wlot/wylot DN
100/50 100/50 150/50 150/50
Masa całkowita na sucho (kg)
360 480 510 660
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Separatory BHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszczeniu wnętrza separatora.

Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecznych – kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Firma Separator Service zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na rok. (zob.: serwis separatorów)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...