Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych model IHDC

Zastosowanie separatora IHDC

Separator typu IHDC jest przeznaczony zarówno do usuwania substancji ropopochodnych jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydrauliczne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych IHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”.

Decydujące znaczenie dla sprawności usuwania zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzchnia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.

 

Separator typu IHDC jest przeznaczony zarówno do usuwania substancji ropopochodnych jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydrauliczne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych IHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”.

Decydujące znaczenie dla sprawności usuwania zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzchnia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.

 

 

 

Budowa separatora...

Budowa separatorów substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę na przykładzie separatora typu IHDC: [1] Nadstawka wykonana zgodnie z indywidualnym zamówieniem; [2] Uchwyty transportowe; [3] Korpus separatora wykonany ze stali St3S śrutowanej oraz pokrywanej farbami termoutrwadzalnymi; [4] Kratka rzadka (nie występuje w modelu SHDC); [5] Wkład koalescencyjny Hydrocompact; [6] Zawór pływakowy; [7] Uchwyt systemu alarmowego; [8] Osadnik (nie występuje w modelu SHDC).[źródło: separatory_budowa.jpg]

Separatory IHDC składają się z trzech komór:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzymane zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ.
  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy.
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.

Korpus separatora wykonany ze stali St3S (piaskowanej) oraz pokrywanej farbami termoutwardzalnymi. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator zamknięty jest pokrywami rewizyjnymi wykonanymi z żeliwa sferoidalnego. Są one wykonane w klasach obciążenia B 125 i C 250. Do połączenia z powierzchnią terenu służą nadstawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

 

 

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL SEPARATORA
IHDC11 IHDC14 IHDC31 IHDC32 IHDC33
Przepływ (l/s)
1,5 1,5 3 3 3
Powierzchnia czynna (m kw.)
2,3 2,3 4,2 4,2 4,2
Objętość całkowita (l)
630 1180 1070 2150 1940
Objętość osadnika (l)
150 600 300 600 900
Maks. pojemność przetrzymania (l)
130 130 180 180 180
Długość korpusu L
1500 2000 2000 1800 2400
Szerokość korpusu W
600 600 600 1000 1000
Wysokość korpusu H
1035 1335 1235 1535 1135
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 100 100 100
Masa całkowita na sucho (kg)
320 410 425 540 640
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
MODEL SEPARATORA
IHDC61 IHDC62 IHDC10 IHDC15 IHDC20
Przepływ (l/s)
6 6 10 15 20
Powierzchnia czynna (m kw.)
8,5 8,5 14,4 14,4
Objętość całkowita (l)
2155 2700 3310 3920
Objętość osadnika (l)
600 1200 1000 1500
Maks. pojemność przetrzymania (l)
320 320 430 720
Długość korpusu L
2400 3000 3000 3600 4200
Szerokość korpusu W
1000 1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H
1235 1235 1435 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
150 150 150 200 200
Masa całkowita na sucho (kg)
660 735 760 890
Rysunki techniczne AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

 

 

 

Separatory IHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszczeniu wnętrza separatora. Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecznych – kod 13 05 02 i 13 05 05 (Rozporządzenie MOSZNiL z 24.12.97 DzU Nr 162 Poz. 1135) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Nasza firma zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na pół roku. (zob.: serwis separatorów)

 

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...