Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych model RHI

Zastosowanie separatora RHI

Separatory substancji ropopochodnych typu RHI przeznaczone są do oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych, zawiesiny łatwo opadającej oraz ścieków technologicznych.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 oraz DIN 1999 zawartość substancji ropopochodnych na odpływie nie może przekraczać 5 mg/l.

Separatory RHI stosuje się do oczyszczania ścieków deszczowych z parkingów, dróg, garaży, terenów utwardzonych, ścieków technologicznych z warsztatów, kotłowni olejowych, itp. oraz ścieków procesowych z myjni samochodowych.

Konstrukcja separatorów RHI zbliżona jest do budowy zwykłych separatorów koalescencyjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy DIN 1999. Separatory te są urządzeniami przepływowymi. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, w którym zostaje zatrzymana zawiesina łatwo opadająca, następnie ścieki wpływają do komory koalescencyjnej wyposażonej we wkład koalescencyjny w postaci prostopadłościennej maty. We wkładzie tym następuje koalescencja substancji ropopochodnych i następnie ich flotacja na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Z komory koalescencyjnej oczyszczone ścieki są kierowane poprzez zasyfonowy wylot wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do odpływu i dalej do kanalizacji lub odbiornika.

Separatory typu RHI charakteryzują się bardzo zwartą budową i są instalowane głównie tam, gdzie ze względu na szczupłość miejsca nie można stosować separatorów z wkładami wielostrumieniowymi.

Są one wykonane w postaci prostopadłościennego zbiornika podzielonego tylko na dwie komory: osadową i koalescencyjną, zbudowane tak samo jak w separatorach DRO. Z zasyfonowanego odpływu komory koalescencyjnej ścieki są kierowane do kanalizacji.

Korpus separatora jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami wykonanymi z żeliwa sferoidalnego i zapewniającymi dogodny dostęp dla konserwacji i czyszczenia. Pokrywy są wykonane w klasach obciążeń B 125 i C 250.

W przypadku głębszej zabudowy niż standardowa, rama pokryw włazowych służy do ustawienia nadstawki wykonywanej zgodnie z indywidualnym zamówieniem i dostosowanej do istniejących warunków.

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>

T = 230 mm

T1-T = 70 mm

Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL SEPARATORA
RHI011 RHI031 RHI061 RHI101 RHI151 RHI201
Przepływ (l/s)
1,5 3 6 10
Objętość całkowita (l)
360 530 1070 1630
Objętość osadnika (l)
150 300 600 1000
Maks. pojemność przetrzymania (l)
60 60 60 100
Długość korpusu L
1000 1500 2000 1800
Szerokość korpusu W
600 600 600 1000
Wysokość korpusu H
935 935 1235 1235
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 150 150
Masa całkowita na sucho (kg)
230 240 405 640
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader

Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia

Wszystkie wymiary

podano w milimetrach

Separatory typu RHI są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Konserwacja polega na okresowym myciu wkładu koalescencyjnego bieżącą wodą.

Mieszaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne – kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. (zob.: serwis separatorów)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...