Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych model AHDC

Zastosowanie separatora AHDC

Separatory typu AHDC stosuje się tam, gdzie dopływające ścieki zawierają emulsje węglowodorów mineralnych, powstałych na skutek mechanicznego oddziaływania, np. gdy przed separatorem konieczne jest zastosowanie pomp wirowych. Separatory AHDC stosuje się również tam, gdzie występują zwiększone wymagania co do jakości odpływu.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydrauliczne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych AHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”.

Separatory typu AHDC można również stosować do usuwania węglowodorów o gęstości > 0,95 g/cm3.

Separatory typu AHDC są urządzeniami przepływowymi i składają się z takich samych elementów jak separatory IHDC jednak dodatkowo wyposażone są w komorę absorpcyjną.

Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostrumieniowego, umieszczonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wpływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do komory adsorpcyjnej. Dalej oczyszczone ścieki odpływają poprzez zasyfonowany wylot do kanalizacji lub odbiornika.

Separator AHDC składa się z czterech komór:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzymane zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ.
  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy.
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie we wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.
  • Dodatkowym elementem jest komora adsorpcyjna, do której ścieki wpływają z komory koalescencyjnej. Jest ona wyposażona we wkład adsorpcyjny, na powierzchni którego gromadzą się m.in. substancje ropopochodne.

Separator jest wykonany ze stali St 3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami z żeliwa sferoidalnego. Pokrywy są wykonywane w klasach obciążeń B 125 i C 250.

Do połączenia z powierzchnią terenu służą nadstawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL SEPARATORA
AHDC11 AHDC14 AHDC31 AHDC32
Przepływ (l/s)
1,5 1,5 3 3
Objętość całkowita (l)
840 1480 1340 2880
Objętość osadnika (l)
150 600 300 600
Maks. pojemność przetrzymania (l)
130 130 180 180
Długość korpusu L
2000 2500 2500 2400
Szerokość korpusu W
600 600 600 1000
Wysokość korpusu H
1035 1335 1235 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 100 100
Masa całkowita na sucho (kg)
430 590 570 780
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
MODEL SEPARATORA
AHDC33 AHDC61 AHDC62 AHDC10
Przepływ (l/s)
3 6 6 10
Objętość całkowita (l)
2430 2730 3280 4330
Objętość osadnika (l)
900 600 1200 1000
Maks. pojemność przetrzymania (l)
180 320 320 430
Długość korpusu L
3000 3000 3600 3000
Szerokość korpusu W
1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H
1135 1235 1235 1435
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 150 150 150
Masa całkowita na sucho (kg)
740 760 820 840
Rysunki techniczne AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

 

Separatory typu AHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Mieszaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne – kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923). Nasza firma zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. (zob.: serwis separatorów)

 

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...