Pomoc dzieciom z Domu Dziecka nr 4 w Warszawie

Informujemy naszych Klientów, którzy zdecydowali się na otrzymywanie e-faktur drogą elektroniczną, że zgodnie z naszą obietnicą jak co roku przekazaliśmy na konto Domu Dziecka nr 4 w Warszawie ul. Łukowska 25 pomoc w wysokości iloczynu ilości wystawionych w 2015 e-faktur i stawki 1 zł. W roku 2015 nie była to niestety zbyt wysoka kwota , ale mamy nadzieję, że w 2016 roku coraz większa liczba naszych klientów zdecyduje się na usługę e-faktur pomagając jednocześnie dzieciom z Domu Dziecka nr 4.

Dzieciaki liczą na was drodzy Klienci !!!

Poniżej przytaczamy tekst jaki zamieszczony jest na podpisywanej przez naszych klientów zgodzie na otrzymywanie e-faktur.

  • chcesz pomóc dzieciom z Domu Dziecka nr 4* w Warszawie?
  • chcesz oszczędzić polskie lasy?
  • chcesz nie mieć problemów z szybkim odliczaniem vat-u?

wystarczy, że wyrazisz zgodę na otrzymywanie e-faktury, a wtedy:

  • od każdej Twojej e – faktury nasza firma przekaże na konto domu dziecka nr 4* jedną złotówkę.
  • drzewa nie zostaną przerobione na faktury, koperty i książki nadawcze.
  • Twoja księgowa otrzyma natychmiast fakturę co przyspieszy obieg dokumentów w firmie.

* Dom Dziecka nr 4 ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa – placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie.

...