Pogotowie kanalizacyjne – usuwanie awarii kanalizacyjnych Warszawa

Serwis separatorów benzyn wykonujemy zgodnie z wymogami producenta urządzenia. Serwisujemy wszystkie typy separatorów oraz oczyszczalni wód zaolejonych występujących na naszym rynku.

Nasze doświadczone ekipy serwisowe posiadają specjalistyczny sprzęt (wciągarki, agregaty wysokociśnieniowe, korki kanalizacyjne itp.) przystosowany do profesjonalnej obsługi wszystkich typów i wielkości separatorów oferowanych na rynku polskim.

Wszelkie prace serwisowe wykonujemy w sposób bezpieczny dla środowiska i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.Każdorazowo przy każdych pracach serwisowych wykonywany jest materiał zdjęciowy w postaci cyfrowej a wykonane zdjęcia przechowywane są w naszej bazie. Są one dostępne na życzenie i są pomocne w wielu sytuacjach np. w przypadku kontroli potwierdzają wykonane prace serwisowe. Wykonywany materiał zdjęciowy przedstawia stan instalacji przed wykonaniem serwisu, stan urządzenia (obciążenie odpadami) w trakcie prac oraz stan urządzenia po czyszczeniu.

Odbiór szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych powstających podczas czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych (kod odpadu 130508*) wykonujemy własnymi samochodami serwisowymi specjalnie przystosowanymi do wykonywania prac serwisowych i spełniającymi wymogi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Wyposażenie samochodów w wysokowydajne pompo-sprężarki i urządzenia do ciśnieniowego mycia wkładów koalescencyjnych gwarantuje profesjonalne wykonanie prac serwisowych. Wszędzie tam, gdzie wykonujemy nasze prace, posiadamy komplet decyzji starostw zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi przy czyszczeniu separatorów benzyn.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych w garażach podziemnych wykonywane jest za pomocą specjalnych samochodów ssąco płuczących zaprojektowanych specjalnie do wjazdów do garaży podziemnych, wąskich uliczek, podwórek, niskich bram i obiektów zabytkowych. Nawet w przypadku utrudnionego dojazdu wydajne pompy ssące pozwalają na odbiór odpadów z dużych odległości. Wysokość samochodów ssąco płuczących specjalne wyposażenie gwarantują sprawne wykonywanie czyszczeń odwodnienia liniowego, pionów kanalizacyjnych i separatorów zlokalizowanych w garażach.

...