Nowe informacje dotyczące systemu SENT

Dlaczego Państwa firma musi zgłaszać przewozy odpadów z czyszczenia separatorów do systemu SENT? Czy wiąże się to z jakimiś obowiązkami dla nas? Czy my też musimy zgłaszać fakt czyszczenia separatora do systemu SENT?

Rzeczywiście, ustawa z dnia 3 kwietnia 2017 roku o przewozie tzw. towarów „wrażliwych” (Dz. U. 20170708) zobowiązuje podmioty gospodarcze, które zajmują się mieszaninami wodno-olejowymi określonymi w punkcie c) opisu do pozycji taryfy celnej CN 2017 (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2016/1821 strona 206 pkt 3) do zgłaszania przewozu tych mieszanin do systemu SENT Ministerstwa Finansów.

Obowiązek ten nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla naszych klientów, o ile nie rozliczają się z nami na podstawie kart przekazania odpadów. W typowej sytuacji firma Separator Service Sp. z o.o. zobowiązana jest do otwarcia, aktualizacji i zamknięcia tzw. SENT-a na siebie. Z uwagi na fakt, że:

  • podczas serwisu separatorów jako wytwórca odpadu stajemy się jego posiadaczem (podmiot WYSYŁAJĄCY w rozumieniu ustawy o monitorowaniu towarów wrażliwych Dz.U. 20170708)
  • serwis separatorów wykonujemy własnym sprzętem (podmiot TRANSPORTUJĄCY w rozumieniu ustawy o monitorowaniu towarów wrażliwych Dz.U. 20170708) oraz
  • unieszkodliwiamy odpady we własnym zakładzie unieszkodliwiania odpadów (podmiot ODBIERAJĄCY w rozumieniu ustawy o monitorowaniu towarów wrażliwych Dz.U. 20170708)

to spełniamy warunki zgłoszenia tzw. SENT-a na siebie w systemie monitorowania i nasz klient nie jest zobowiązany do dopełniania jakichkolwiek formalności związanych z taką usługą.

Gdy nasz klient będzie chciał być wytwórcą odpadów powstałych w wyniku czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych i innych zbiorników zawierających te substancje, czyli w polu karty KPO „Posiadacz” wpisze nazwę swojej firmy, wtedy będzie musiał zalogować się do systemu SENT i zgłosić przewóz jako podmiot wysyłający w rozumieniu ustawy o monitorowaniu towarów wrażliwych Dz.U. 20170708, my zaś jako podmiot transportujący i odbierający będziemy aktualizowali i zamykali jego SENT.

 

Zapraszamy do działu Aktualności, żeby zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej firmy.

...