E-faktury w 2016 - podsumowanie roku

Szanowni Państwo,

W nowym roku 2017 pierwszy sukces i to za rok ubiegły. Okazało się, że w 2016 wystawiliśmy 1380 sztuk e-faktur czyli o 118 sztuk więcej niż w 2015.

A co to oznacza dla dzieci z Domu Dziecka Nr 4? Być może pamiętacie Państwo z lat ubiegłych, a jak nie to przypominamy –

OD KAŻDEJ E FAKTURY WYSTAWIONEJ PRZEZ NAS W ROKU 2016 FIRMA SEPARATOR SERVICE SP. Z O.O. PRZEKAZUJE NA KONTO DOMU DZIECKA NR 4* JEDNĄ ZŁOTÓWKĘ

Dlatego bardzo dziękujemy w imieniu dzieci z Domu Dziecka nr 4 i swoim, że zdecydowali się Państwo na wysyłkę i odbiór faktur drogą elektroniczną i polecamy się w całym 2017 i w następnych latach!

Poniżej przytaczamy tekst, jaki zamieszczony jest na podpisywanej przez naszych Klientów zgodzie na otrzymywanie e-faktur.

  • Chcesz pomóc dzieciom z Domu Dziecka nr 4* w Warszawie?
  • Chcesz oszczędzić polskie lasy?
  • Chcesz nie mieć problemów z szybkim odliczaniem VAT-u?

 

WYSTARCZY, ŻE WYRAZISZ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE E-FAKTURY, A WTEDY:

  • Od każdej Twojej e – faktury nasza firma przekaże na konto Domu Dziecka Nr 4* jedną złotówkę
  • Drzewa nie zostaną przerobione na faktury, koperty i książki nadawcze
  • Twoja Księgowa otrzyma natychmiast fakturę, co przyspieszy obieg dokumentów w firmie
Podziękowanie - Dom Dziecka nr 4

Podziękowanie – Dom Dziecka nr 4

*Dom Dziecka nr 4 ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie.

...