Separator tłuszczu do zabudowy zewnętrznej model STV

Zastosowanie separatora STV

Separatory tłuszczu typu STV są przeznaczone do zabudowy zewnętrznej.

Separatory STV stosuje się w obiektach, z których odprowadzone są ścieki o zwiększonym stężeniu tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Typowe zastosowania to: restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, kantyny, masarnie, stołówki, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego.

 

Separatory STV to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów od reszty ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wlot i wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczanie przewodów poniżej separatora. Separatory STV posiadają również króciec do wentylowania instalacji.

Separatory STV zostały zaprojektowane zgodnie z warunkami normy PN-EN 1825:2005 oraz DIN 4040. Posiadają dodatkowy króciec do podłączenia wentylacji zmniejszającej uciążliwości zapachowe.

Składają się z dwóch komór:

  • komory osadnika, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo-opadająca i części stałe;
  • właściwej komory flotacyjnej.

W odróżnieniu od separatora STG posiadają płaskie dno. W komorze tej znajduje się na wylocie specjalnie ukształtowany syfon. Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Włazy rewizyjne wykonane są w klasach obciążeń B 125 i C 250.

Wysokość nadstawek dostosowana jest do indywidualnych wymagań klienta.

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL SEPARATORA
STV001 STV011 STV021 STV031 STV041 STV051
Przepyw (l/s)
0,5 1 2 3 4 5
Powierzchnia czynna (m kw.)
0,27 0,56 0,56 0,84 1,15 1,75
Objętość całkowita (l)
170 350 684 1036 1387 1774
Objętość osadnika (l)
50 100 200 300 400 500
Pojemność magaz. tłuszczów (I)
20 40 80 120 160 200
Długość korpusu L
600 1000 1000 1500 2000 1800
Szerokość korpusu W
500 600 600 600 600 1000
Wysokość korpusu H
935 935 1535 1535 1535 1335
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 100 100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg)
145 210 290 365 405 525
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
MODEL SEPARATORA
STV061 STV071 STV081 STV091 STV101
Przepyw (l/s)
6 7 8 9 10
Powierzchnia czynna (m kw.)
1,75 2,3 2,3 2,9 2,9
Objętość całkowita (l)
2119 2375 2836 2975 3553
Objętość osadnika (l)
600 700 800 900 1000
Pojemność magaz. tłuszcz. (I)
240 280 320 360 400
Długość korpusu L
1800 2400 2400 3000 3000
Szerokość korpusu W
1000 1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H
1535 1335 1535 1335 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
150 150 150 150 150
Masa całkowita na sucho (kg)
575 640 675 745 785
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

 

 

Separatory STV są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne – kod 19 08 10* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów DzU Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość opóźniania uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1 – 2 miesiące. (patrz: serwis »)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...