Separator tłuszczu do zabudowy zewnętrznej model STG

Zastosowanie separatora STG

Separatory tłuszczu typu STG są przeznaczone do zabudowy wewnątrz budynkowej.

Stosuje się je w obiektach, z których odprowadzane są ścieki o zwiększonej ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Typowe zastosowania to: restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, kantyny, masarnie, stołówki, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego.

Separatory STG to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie tłuszczów od reszty ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wlot i wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczanie przewodów poniżej separatora. Separatory STG posiadają króciec do połączenia z rurą ssawną instalacji opróżniającej zgromadzone w separatorze odpady. Dodatkowo separatory STG posiadają króćce wentylowania instalacji.

Separatory STG zostały zaprojektowane zgodnie z warunkami normy EWG PN-EN 1825:2005 oraz DIN 4040. Składają się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca i części stałe oraz wyflotowane tłuszcze.

Posiadają dodatkowy króciec do podłączenia wentylacji. Nie są wyposażone w wewnętrzną przegrodę. Dno separatora jest ukształtowane ze spadkiem w stronę wlotu, gdzie znajduje się dodatkowa rura do okresowego opróżniania separatora. Rura opróżniająca zakończona jest kroćcem kołnierzowym. Do niego należy podłączyć instalację opróżniającą, którą wyprowadzamy w miejsce dostępne dla samochodu serwisowego.

Zakończenie instalacji należy umieścić w skrzynce połączeniowej.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Włazy rewizyjne wykonane są w klasach obciążeń B 125 i C 250. Wysokość nadstawek dostosowana jest do indywidualnych wymagań klienta.

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

 

MODEL SEPARATORA
STG001 STG011 STG021 STG031 STG041 STG051
Przepyw (l/s)
0,5 1 2 3 4 5
Powierzchnia czynna (m kw.)
0,27 0,56 0,84 1,15 1,75 1,75
Objętość całkowita (l)
164 377 708 1020 1411 1775
Objętość osadnika (l)
50 100 200 300 400 500
Pojemność magaz. tłuszczów (I)
20 40 80 120 160 200
Długość korpusu L
600 1000 1500 2000 1800 1800
Szerokość korpusu W
500 600 600 600 1000 1000
Wysokość korpusu H
935 1035 1235 1335 1235 1435
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 100 100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg)
120 205 310 395 460 505
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
MODEL SEPARATORA
STG061 STG071 STG081 STG091 STG101
Przepyw (l/s)
6 7 8 9 10
Powierzchnia czynna (m kw.)
1,75 2,3 2,9 2,9 3,5
Objętość całkowita (l)
1928 2365 2877 3166 3354
Objętość osadnika (l)
600 700 800 900 1000
Pojemność magaz. tłuszcz. (I)
240 280 320 360 400
Długość korpusu L
1800 2400 3000 3000 3600
Szerokość korpusu W
1000 1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H
1535 1435 1435 1535 1435
Średnica króćca wlot/wylot DN
150 150 150 150 150
Masa całkowita na sucho (kg)
545 635 760 805 875
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Separatory STG są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady inne niż niebezpieczne – kod 19 08 09 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1 – 2 miesiące. (patrz: serwis »)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...