Separator skrobi AIS

Zastosowanie separatora AIS

Separatory AIS znajdują zastosowanie w zakładach przetwórstwa ziemniaczanego a także: w restauracjach, hotelach, barach szybkiej obsługi, zakładach mięsnych i przetwórstwa warzywnego.

Separatory AIS to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody skrobi od reszty ścieków. Eliminują one także powszechne w przypadku ścieków z zawartością skrobi ziemniaczanej zjawisko spieniania ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora, zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczenie przewodów poniżej separatora.

Separatory AIS składają się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca i części stałe. W komorze tej znajduje się na wylocie specjalnie ukształtowany syfon. Separatory AIS posiadają króciec do wentylowania instalacji. W celu likwidacji spieniania ścieków zawierających skrobię ziemniaczaną, montujemy w separatorze instalację do zbijania piany.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S.

Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Włazy rewizyjne wykonane są w klasach B 125 i C 250. Wysokość nadstawek dostosowana jest do indywidualnych wymagań klienta.

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

MODEL SEPARATORA
AIS001 AIS011 AIS021 AIS031 AIS041
Przepyw nominalny (l/s)
0,5 1 2 3 4
Objętość całkowita (l)
197 406 783 1387 1774
Długość korpusu L
600 1000 1500 2000 1800
Szerokość korpusu W
500 600 600 600 1000
Wysokość korpusu H
1035 1035 1235 1535 1335
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg)
125 205 310 445 480
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

 

 

Separatory AIS są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady skrobi, które gromadzą się w separatorze są klasyfikowane są jako odpady o kodzie 02 03 01 – opady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego – szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923).

Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1 – 2 miesiące. (patrz: serwis »)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...