Regulator przepływowy REGUL'O

Zastosowanie regulatora REGUL’O

Regulatory przepływu REGUL’O stosowane są głównie w celu ograniczenia maksymalnego dopływu do oczyszczalni ścieków deszczowych. Wykorzystywane są w systemach oczyszczania ścieków deszczowych typu by-pass.

Ze względu na brak ograniczenia odnośnie maksymalnego napełnienia w miejscu gdzie ma zostać zainstalowany regulator, możemy go stosować w min. zbiornikach retencyjnych o dużej głębokości czynnej, do 4m i więcej.

Działanie regulatora przepływu REGUL’O polega na zmniejszaniu powierzchni czynnej otworu kryzy regulatora proporcjonalnie do głębokości cieczy przed regulatorem. Dzięki temu przepływ przez regulator nie przekracza jego wartości nominalnej. Przepustowość regulatora dobiera się do wydajności nominalnej oczyszczalni ścieków lub innego urządzenia.

Prawidłowe działanie regulatora wymaga, aby jego wylot nie był podtapiany, tzn. poziom cieczy za regulatorem nie przekraczał poziomu górnej krawędzi kryzy.

Regulator przepływu REGUL’O wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z korpusu i ramienia z pływakiem. Przepustowość regulatorów wynosi od 6 do 1000 l/s. Tolerancja w regulacji przepływu wynosi ±10%.

Regulatory przepływu instalowane są na przewodach dopływających do oczyszczalni ścieków lub innych urządzeń. W przypadku oczyszczalni ścieków, regulatory zabudowane są w komorze rozdzielczej, dzielącej ścieki na:

  • doprowadzane do separatora substancji ropopochodnych lub innej oczyszczalni ścieków deszczowych.
  • kierowane bezpośrednio do odbiornika.

Regulatory REGUL’O stosowane są zawsze w systemach oczyszczania ścieków deszczowych z obejściem by-pass.

Montaż regulatora polega na przykręceniu go do ściany komory (zbiornika) tak aby dno kryzy pokryło się z dnem kinety komory.

Regulatory REGUL’O mogą być montowane w prefabrykowane komory regulacji przepływu

Nasza firma produkuje prefabrykowane komory rozdziału -regulacji dopływu. W komorze takiej znajduje się:

  • regulator dopływu do separatora REGUL’O
  • właściwa komora regulacji z krawędzią przelewu (wysokość, długość krawędzi przelewu ustalana jest indywidulanie na podstawie obliczeń projektowych przepływu maksymalnego instalacji )
  • dopływ ścieków nieoczyszczonych oraz odpływ do separatora i odpływ na obejście (by-pass)
  • złaz serwisowy
  • kotwienie (w przypadku występowania wód gruntowych)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...