Powierzchniowy regulator dopływu SURFREG

Zastosowanie powierzchniowego regulatora dopływu SURFREG

Powierzchniowy regulator dopływu SURFREG zapewnia stały dopływ ścieków do instalacji separatora bez względu na poziom wypełnienia zbiornika retencyjnego. Regulator przepływu SURFREG stosuje się w oczyszczalniach ścieków deszczowych projektowanych w systemie całkowitego oczyszczania ścieków (full treatment). Nie znajdują one zastosowania w systemach oczyszczania ścieków deszczowych z obejściem by-pass.

Powierzchniowy regulator dopływu charakteryzuje się tym, że w pierwszej kolejności podawane są do separatora substancje ropopochodne, które zebrały się na powierzchni zbiornika retencyjnego. Zbiornik ten pełni jednocześnie funkcję jako piaskownik.

Regulator dopływu SURFREG wykonany ze stali ocynkowanej składa się z:

  • leja kierującego
  • kraty
  • dwóch pływaków
  • przegubu
  • przejścia szczelnego przez ścianę zbiornika wraz z kołnierzem

Wlot do rury jest zabezpieczony kratą.

Przepustowość maksymalna tego typu regulatora dopływu SURFREG wynosi 150 l/s i jest ustawiana indywidualnie dla każdego przypadku. Jako wyposażenie dodatkowe dostarczamy wciągarkę. Przegub regulatora dopływu wykonany jest ze stali kwasoodpornej, a pierścienie z teflonu, co zapewnia niezacinanie się regulatora podczas pracy. Sam regulator dopływu typu SURFREG wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo.

egulator

 

Q odpływu max. [l/s] DN Wymiary [mm] Masa
[kg]
A B C D E F L min.
stand.
H max.
stand.
60 200 810 1750 260 400 2400 4500 3800 2200 264
80 250 980 1800 350 425 2600 4700 3950 2300 317
120 300 1100 1850 400 450 2700 5000 4200 2300 408
150 350 1400 2000 600 475 3200 5200 4200 2300 490
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach
MOŻLIWE SĄ TEŻ ZAMÓWIENIA SPECJALNE, DLA INNYCH WIELKOŚCI H

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...