Neutralizator kwasów mineralnych i substancji chemicznych LOZ

Zastosowanie neutralizatora LOZ

Neutralizator LOZ przeznaczony jest do instalowania na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko rozlania niewielkich ilości kwasów mineralnych oraz wielu substancji chemicznych.

Do neutralizatora można kierować wyłącznie ścieki z mycia posadzki oraz zlewów technologicznych, nie wolno kierować do niego ścieków sanitarnych, deszczowych czy innych ścieków technologicznych.

Ścieki technologiczne skażone kwasem, po przepłynięciu przez komorę osadową, dostają się do komory neutralizacyjnej. W koszach z tłuczniem marmurowym następuje reakcja chemiczna, w wyniku której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany (gipsy). Następnie w komorze adsorpcyjnej następuję powierzchniowe zatrzymanie wybranych substancji chemicznych – listę tych substancji udostępniamy na życzenie.

Neutralizator LOZ wykonany jest w postaci prostopadłościennego zbiornika podzielonego na trzy komory:

  • komorę osadową
  • komorę neutralizacyjną
  • komorę adsorpcyjną

Dobór adsorbentu do tej komory następuje indywidualnie. W środkowej komorze umieszczone są 2 kosze z tłuczniem marmurowym.

Korpus neutralizatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL NEUTRALIZATORA
LOZ010 LOZ030 LOZ040
Przepyw nominalny (l/s)
1,5 3 4
Objętość czynna (l)
530 1036 1387
Długość korpusu L
1500 1500 2000
Szerokość korpusu W
600 600 600
Wysokość korpusu H
935 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg)
450 490 680
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Konserwacja neutralizatora polega na okresowej wymianie przereagowanego tłucznia marmurowego na nowy oraz waty sorbentowej w komorze adsorbcyjnej. Częstotliwość wymiany uzależniona jest od stężenia kwasu w ściekach (rodzaju kwasów akumulatorowych) oraz czystości posadzek. Firma zapewnia odbiór zarówno przereagowanego marmuru jak i zużytej waty sorpcyjnej (patrz: serwis »).

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...