Neutralizator kwasów akumulatorowych YON

Zastosowanie neutralizatora YON

Neutralizator YON przeznaczony jest do instalowania na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko rozlania niewielkich ilości kwasów mineralnych.

Do neutralizatora można kierować wyłącznie ścieki z mycia posadzki oraz ze zlewów technologicznych. Nie wolno kierować do niego ścieków sanitarnych, deszczowych lub innych ścieków technologicznych.

Ścieki technologiczne skażone kwasem, po przepłynięciu przez komorę osadową, dostają się do komory neutralizacyjnej. W koszach z tłuczniem marmurowym następuje reakcja chemiczna, w wyniku której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany (gipsy).

Neutralizator YON wykonany jest w postaci prostopadłościennego zbiornika podzielonego na dwie komory:

  • komorę osadową
  • komorę neutralizacyjną.

W komorze neutralizacyjnej umieszczone są 2 kosze z tłuczniem marmurowym. Korpus neutralizatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego źywotności.

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

MODEL NEUTRALIZATORA
YON010 YON030 YON040
Przepyw nominalny (l/s)
1,5 3 4
Objętość czynna (l)
575 1036 1387
Długość korpusu L
1000 1500 2000
Szerokość korpusu W
600 600 600
Wysokość korpusu H
1335 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg)
360 400 590
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Konserwacja polega na okresowej wymianie przereagowanego tłucznia marmurowego na nowy. Częstotliwość wymiany uzależniona jest od stężenia kwasu w ściekach (rodzaju kwasów akumulatorowych) oraz czystości posadzek. Firma Separator Service zapewnia odbiór przereagowanego tłucznia marmurowego oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (patrz: serwis »).

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...